Patella Luxation

Patella Luxation (PL)

Forskydning af knæskallen.

Knæskallen er en lille knogle som ligger og beskytter knæleddet. I et normalt knæled ligger knæskallen og glider i fordybning i lårknoglen og bliver fastholdt af ledbånd.

Det der så kan være problemet er hvis denne fordybning i lårknoglen er for flad – så vil knæskallen glide ud når benet bøjes. Sker det at knæskallen glider ud kaldes dette for patella (= knæskal) luxation (=forskydning). Hundene kan i nogle tilfælde selv få knæskallen på plads igen, i andre tilfælde må de have hjælp. Symptomerne er hunden humper på tre ben mens knæskallen er forskudt, og det er absolut noget der skal tages alvorligt.

Der findes to typer af patella luxation – knæskallen kan forskydes både til indersiden og ydersiden. Den type der oftest ses hos de små racer er den type hvor knæskallen glider ud på indersiden – den kaldes også MEDIAL PATELLA LUXATION – typisk for denne type luxation er selvfølgelig at hunden vil gå på tre ben, bagbenet vil være kraftigt opadtrukket (bøjet) og poten vil vende indad. Hunden kan have luxations problemer på kun det ene bagben, men i ca 25% af tilfældene ses det desværre på begge ben.  Typisk vil hunden ligesom hinke med det ene bagben trukket op under sig – det kan variere til alt fra et enkelt skridt en gang imellem til en hund der stort set altid kun bruger tre ben når den f.eks løber.

Den anden type kaldes LATERAL PATELLA LUXATION – det er så den form for luxation hvor knæskallen glider ud på ydersiden af lårknoglen. Denne type luxation er mest almindelig hos de store racer, den optræder tit allerede i 5-6 mdr`s alderen. Desværre er begge ben oftest angrebet.

For begge typer luxation gælder, at de sjældent opstår ved uheld. De er normalt nedarvede fra forældredyrene, det betyder jo så, at hunde med patella luxation absolut IKKE bør indgå i avlen.

Diagnosen er forholdsvis let at stille for en dyrlæge. Det er en klinisk undersøgelse som tager mindre end en halv time, hunden lider på ingen måde overlast og undersøgelsen foregår uden narkose eller lignende. Dyrlægen laver undersøgelsen ved at prøve, at skubbe knæskallen ud af fordybningen i lårknoglen. Der findes en grad inddeling af diagnosen – som opdeles i 4 grader. Diagnosen afhænger af hvor let det er at forskyde knæskallen og om den helt spontant kommer på plads igen eller ej. Det er ikke en undersøgelse man selv kan udføre – der skal en dyrlæge til.

Inddelingen af grader ser således ud:

  • Grad 0: Normal
  • Grad 1: Patella ligger på plads men kan luxeres (luxeres=flyttes fra normale position/beliggenhed) manuelt og vender spontant tilbage til normal position.
  • Grad 2: Patella kan let luxeres enten manuelt eller spontant. Forbliver hovedsageligt luxeret men kan reponeres (reponeres=bringes tilbage til normale position).
  • Grad 3: Patella er permanent luxeret og kan ikke reponeres.

Comments are closed.